Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak wstąpić do Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) wkrótce piąty rodzaj wojsk obok sił lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, będą stanowiły uzupełnienie i jednocześnie staną się komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa
i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim szacunek dla drugiej osoby.

Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2-6 letniego kontraktu w ramach OT.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT - zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Należy tu podkreślić, że decyzja Ministra Obrony Narodowej otwiera drogę do kształcenia kadry dla Wojsk Obrony Terytorialnej, natomiast właściwa rekrutacja do samej OT rozpocznie się na przełomie 2016/2017 r. Dzięki temu nowo tworzone jednostki już na starcie będą dysponowały doskonale przygotowanymi dowódcami.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

-        możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,

-        praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane
w doborze miejsc służby),

-        służba w pobliżu miejsca zamieszkania,

-        udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu ,

-        atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej.

Żródło: http://mon.gov.pl/obrona-terytorialna

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML