Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktor Naczelny Miesięcznika „Świat Problemów” z wizytą w Przemyślu

W dniach 8 i 9 lutego br. przebywał w Przemyślu dr Krzysztof Wojcieszek, redaktor naczelny „Świata Problemów”, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wcześniej kierownik działu profilaktyki w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Metodycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wizyta miała charakter roboczy: dr Krzysztof Wojcieszek oprócz wykładów dla dyrektorów szkół z Podkarpacia zbierał materiały do artykułu nt. strategii rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Przemyślu. Inspiracją do napisania tekstu o Przemyślu stały się artykuły pod wspólnym tytułem „Z segregatora Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich”, które ukazywały się wcześniej w miesięczniku „Nasz Przemyśl” oraz właśnie w „Świecie Problemów”.
Na drodze odwiedzin instytucji i miejskich placówek działających w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znalazły się: Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Klub Abstynenta „Alfa”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlice Środowiskowe „Oratorium” i „Wzrastanie” oraz Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dr Wojcieszek został przyjęty również przez Zastępcę Prezydenta p. Wiesława Jurkiewicza. Wizytę zakończyło spotkanie z ks. Zarychem w Parafii św. Trójcy, gdyż w Przemyślu bardzo prężnie działa ruch Anonimowych Alkoholików, którego wielkim przyjacielem i orędownikiem, znanym w całej Polsce jest właśnie ks. Zarych.Autor: Danuta Wiech
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPG"Świata Problemów"

JPG"Świata Problemów"

Wersja XML