Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program 500+, stan na 30.06.2016 r.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Przemyślu informuje, że włącznie z ostaniem dniem czerwca 2016 roku:

- przyjęto  3 979  wniosków (dotyczy 4803 dzieci);

- wydano 3 008 decyzji

- wypłacono łącznie 6.011.770,40 zł świadczeń wychowawczych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML