Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystąpienie w sprawie pociągu Przemyśl – Zagórz

 Władze samorządowe Gminy Ustrzyki Dolne oraz Miasta Przemyśla zwróciły się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia kursu pociągu z Zagórza do Przemyśla przez terytorium Ukrainy.

 W podpisanym przez Burmistrza Henryka Sołuja i Prezydenta Roberta Chomę liście podniesiony został m.in. argument historyczny za przywróceniem takiego połączenia kolejowego: od chwili uruchomienia w II poł. XIX wieku linia ta była wykorzystywana nieprzerwanie do 1994 roku zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Jej „restytuowanie przyczyniłoby się do ożywienia gospodarczego terenów wzdłuż niej położonych, zróżnicowałoby możliwości dotarcia do atrakcyjnych turystycznie obszarów Bieszczadów”. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odcinek Zagórz – Przemyśl jest elementem sieci kolejowej trzech krajów współpracujących w ramach Euroregionu Karpaty: Polski, Ukrainy i Słowacji. Linia posiada duży walor w postaci europejskiej szerokości torów na całej długości, co z pewnością obniża koszty jej modernizacji. Jednoznaczne poparcie dla tego pomysłu wyrażały także przy różnych okazjach samorządy ukraińskie.

 

 

 

 
Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML