Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda dla Przemyśla w Konkursie „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006”

 Kapituła Konkursowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, już po raz szósty zorganizowała Konkurs na "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2006". Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się nagrodzeniem miedzy innymi naszego miasta oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu za inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu".

 Celem konkursu jest wyróżnienie najważniejszych przedsięwzięć o wymiarze społecznym. W poprzednich edycjach nasze miasto zdobyło nagrodę za zaangażowanie się w przedsięwzięcie jakim była organizacja Wielokulturowego Festiwalu "Galicja", a w ubiegłym roku Przemyśl był laureatem za „Narciarską Trasę Zjazdową w Przemyślu”.
 Wśród wszystkich nagród specjalne wyróżnienie otrzymało przedsięwzięcie związane z organizacją wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Krakowie i Małopolsce.
Dzięki wybudowaniu oczyszczalni ścieków uzyskano efekt ekologiczny, polegający na całkowitej redukcji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych miasta Przemyśla oraz sąsiadujących z nim gmin. Budowę zakończono 31 sierpnia 2006 r., a jego wartość wyniosła 70 milionów złotych, z czego połowę sfinansowała Unia Europejska (ISPA
i Fundusz Spójności).
 Uroczyste wręczenie Tytułów nastąpi w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/4, 12 marca 2007 roku o godzinie 11.00.

 Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

Wersja XML