Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nad Sanem stanął pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.

22 czerwca br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. Upamiętnienie jest inicjatywą Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP Oddział w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia, a celem który przyświecał inicjatorom to zachowanie pamięci o zesłaniach Polaków na Syberię i cierpieniach oficerów, policjantów i urzędników zamordowanych w Katyniu, jest to także lekcja historii dla młodego pokolenia. Wydarzenie swoim Honorowym Patronatem zaszczycił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Przewodniczącym Komitetu Honorowego był Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Jan Józef Kasprzyk pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Główny Związku Sybiraków Kordian Borejko, Prezes Zarządu Głównego Sybiraków III RP Stanisław Błoński, Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska, Duszpasterz Sybiraków Ksiądz Jan Mazurek, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej O/Rzeszów Dariusz Iwaneczko, Starosta Przemyski Jan Pączek, Komendanci służb mundurowych szczebla wojewódzkiego i miejskiego, wójtowie gmin, radni miejscy, a przede wszystkim kombatanci i Sybiracy z całej Polski. Władze samorządowe Przemyśla reprezentował Prezydent Miasta Robert Choma wraz z Zastępcami oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz.

Uroczystość przed pomnikiem poprzedziła Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Adama Szala Metropolity Przemyskiego. Przed jej zakończeniem wręczone zostały Honorowe Odznaki Sybiraka, a Zarząd Główny Związ,ku Sybiraków przyznał je: Grzegorzowi Hayderowi Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla, Barbarze Łapce Zastępcy Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury UM, Andrzejowi Hukowi Wójtowi Gminy Przemyśl, Bogusławowi Słabickiemu Wójtowi Gminy Orły, Januszowi Czarskiemu Dyrektorowi Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Księdzu Kapelanowi Grzegorzowi Bechcie Kapelanowi Garnizonu Przemyśl, Księdzu Prałatowi Stanisławowi Czenczkowi Kapelanowi ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil, Anecie Bodziak członkini Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Andrzejowi Stawarzowi członkowi Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu. Po Mszy Św. uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przemaszerowali przez miasto pod pomnik przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zebranych przywitała na uroczystości Stanisława Żak, przedstawiciel Sybiraków: Proszę Państwa, dzisiaj spełnia się nasze marzenie upamiętnienia losu wielu mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. (…) Naszym celem było upamiętnienie Golgoty Polaków z okresu II wojny światowej i wywołanie refleksji, by nie powtarzać historycznych błędów. Mamy nadzieję, że odsłaniany dziś pomnik spełni oczekiwania inicjatorów jego powstania.

 

 

Poetyckim komentarzem do uroczystości był wiersz pt. „Katyń ostrzega” czytany przez autorkę - Teresę Parynę, natomiast aktorzy Teatru „Fredreum” Tadeusz Szczerbaty i syn Sybiraka Marcin Orłoś przeczytali fragment wiersza Mariana Jonkajtisa „Poległym i pomordowanym na wschodzie”.

Najważniejszym momentem spotkania była ceremonia odsłonięcia pomnika. Dokonali jej przedstawiciele inicjatorów budowy, najstarsi Sybiracy z obydwu związków i przedstawiciel Rodzin Katyńskich: Ludwika Turowska, Stanisław Lula i Wojciech Zbrożek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Poświęcenia odsłoniętego pomnika dokonali: Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal, Kapelan Garnizonu Przemyśl ksiądz Grzegorz Bechta, Duszpasterz Sybiraków ksiądz Prałat Jan Mazurek, Kapelan ZHP i Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów księdza Prałata Stanisława Czenczka oraz Kapelan Kresowian ksiądz Tadeusz Pater.

W imieniu inicjatorów budowy pomnika głos zabrali: Prezes Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu Joanna Preiss, Prezes Związku Sybiraków III RP Oddziału w Przemyślu Krystyna Zwierkowska i przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Koło w Przemyślu Stanisław Lepszy.

Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Związku Sybiraków” otrzymał Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu, Złotą Odznakę Honorową otrzymały także osoby: Jan Pączek Starosta Przemyski, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Ksiądz Prałat Jan Mazurek Duszpasterz Związku Sybiraków w Przemyślu, Ksiądz Tadeusz Pater Kapelan Kresowian, Joanna Preiss Prezes Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Mieczysław Tłuczek Wiceprezes Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Stanisław Cichocki Skarbnik Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Bronisław Klepacki Członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Ludwika Turowska Członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Stanisława Żak Członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu. Srebrną Odznakę Honorową otrzymali: Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Jan Janusz Sekretarz Gminy Orły, Władysław Witesko Członek Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu, Mirosław Majkowski Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz Janusz Łukasiewicz Społecznik, Przewodniczący Zarządu Osiedla Salezjańskie.

Honorową Oznakę Sybiraka otrzymał także artysta rzeźbiarz, twórca i wykonawca Pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiar Katynia Marian Szajda.

 

 

Z wystąpieniami do zebranych zwrócili się: Minister Jan Józef Kasprzyk pełniący obowiązki Szefa Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Członek Zarządu Stanisław Kruczek, Kordian Borejko Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Stanisław Błoński Prezes  Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP oraz Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Odczytane zostały także listy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz posłów na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza, Anny Szmidt – Rodziewicz, Marka Rząsy

Po złożeniu przez delegacje kwiatów, sprzed pomnika wystartował rowerowy rajd Pamięci Sybiraków, Ofiar Katynia oraz Golgoty Lacka i Dobromila, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów

Uroczystości towarzyszyła orkiestra 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Kompania Honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, poczty sztandarowe przemyskich służb mundurowych, organizacji i szkół

 

Wersja XML