Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980"

Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zapraszają na prezentację książki Dariusza Iwaneczko "Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980"24 czerwca 2016 r., godz. 17.30 ul. Grodzka 8, Czytelnia Główna

Pionierska ze względu na podjętą tematykę i głębię analiz książka ukazuje lokalny wymiar schyłkowego okresu rządów Edwarda Gierka na przykładzie czterech województw Polski połu­dniowo-wschodniej , ale w ścisłym powiązaniu z głównym nurtem wydarzeń w PRL. Ramy chronologiczne opracowania wyznaczają reforma administracyjna z 1975 r. i letnie strajki 1980 r., których skutkiem było ustąpienie Gierka z funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR. Opis procesów w lokalnych ośrodkach wła­dzy uzupełnia charakterystyka interakcji obozu rządzącego z kręgami opozycyjnymi, postaw Kościoła i dynamiki zmian nastrojów społecznych. Końcowe sekwencje monografii obrazują konfrontację mających odmienne cele i oczekiwania podmiotów - komunistycznego establishmentu i rosnącego w siłę środo­wiska sprzeciwu społecznego. Konsekwencją tego konfliktu było powstanie pierwszej w PRL niezależnej organizacji związko­wej, która w istocie miała charakter kontestującego dotych­czasowy porządek masowego ruchu społecznego.

Brak opisu obrazka

Wersja XML