Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI"

 Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".

Za pośrednictwem samorządu powiatowego można ubiegać się o dofinansowanie:

- w obszarze C – dla pracodawców , w tym przedsiębiorców z chronionego
i otwartego rynku pracy na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 75% kosztów jego realizacji.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.przemysl.pl lub w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a (parter) – tel.016 678-48-86. Wnioski należy składać w terminie do 15.03.2006r. w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Przemyśla ul. Ratuszowa 10a.


 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

DOTKosztorys (27,00KB)

DOTWniosek o dofinansowanie (269,00KB)

DOTWymagane dokumenty (21,50KB)

Wersja XML