Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji wchodzą:

1. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu:
1) Łucja Podbilska – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
2) Małgorzata Gazdowicz – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
3) Ewa Sawicka – radna Rady Miejskiej w Przemyślu;
4) Janusz Zapotocki – radny Rady Miejskiej w Przemyślu.

2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Przemyśla:
1) Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
2) Barbara Łapka – Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
3) Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych;
4) Tomasz Baran – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1) Helena Warda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu;
2) Małgorzata Ekiert – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku;
3) Agata Pilawa – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu;
4) Krystyna Makara – Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej;
5) Jadwiga Duda – Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu;
6) Gerard Szczygieł – Stowarzyszenie „Metalowych Serc”;
7) Agata Grochoła – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu;
8) Igor Horków – Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu,
9) Dorota Koman – Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka;
10) Iwona Dawidowicz-Janas – Stowarzyszenie Rodziców Młodych Piłkarzy;
11) Krystyna Czajkowska – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich;
12) Bogumił Antoniewski – Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu;
13) Renata Stefaniak – Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”;
14) Janusz Szmidt – Przemyska Kongregacja Kupiecka;
15) Ks. Witold Burda – Caritas Archidiecezji Przemyskiej;
16) Renata Fronc – Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu.

Wersja XML