Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODSUMOWANIE AKCJI POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIME

 W grudniu 2006 r. zakończyła się akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” pod honorowym patronatem Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla. Koordynatorem akcji na Podkarpaciu było Polskie Radio Rzeszów. W Przemyślu w akcję zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zorganizował punkty zbiórki i czuwał nad przebiegiem całej akcji.

 Zbiórka prowadzona była od 20 listopada do 31 grudnia 2006 roku, w 19 punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Przemyśla zebrano łącznie prawie 800 kg darów:
• słodycze – 69 kg;
• żywność długoterminowa - 63 kg;
• odzież – 639 kg;
• obuwie – 82 kg;
• zabawki – 71 kg;
• artykuły szkolne i papiernicze 3,5 kg.


Pomoc trafiła do:


• 253 dzieci,
• 104 rodzin wielodzietnych,
• 3 ośrodków opiekuńczo wychowawczych: „Nasza Chata”, „Maciuś”, „Dom Matki i Dziecka”,
• 5 świetlic środowiskowych: PKPS, TPD, „Oratorium”, „Matki Angeli”, MDK,
• 1 schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

 Patronat Medialny nad akcją objęli: Miesięcznik „Nasz Przemyśl”, Tygodnik „Życie Podkarpackie”, Radio Rzeszów. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję swoim zaangażowaniem i złożonymi darami.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML