Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

    W grudniu 2006r. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 1849 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 144 mandaty na łączną kwotę 13 800 zł, pouczono 651 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 40 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1014) dotyczyły także: legitymowania (616), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (91), działań profilaktycznych (87).

     Ponadto Straż Miejska przekazała 51 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W grudniu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
    Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 5 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Wersja XML