Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONCERT Z CYKLU "ARTYŚCI SWOJEMU MIASTU"

29 grudnia o godz. 19.00 na Zamku Kazimierzowskim odbył się już piąty koncert z cyklu "Artyści swojemu miastu". Pierwszy, rozpoczynający tą nową inicjatywę miał miejsce 6 marca br. Realizatorem całości jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Za każdym razem mamy okazję podziwiać artystów uznanych w kraju, jak również dobrze znanych za granicą, których życiorysy związane są z naszym miastem. Tym razem wystąpili: Wojciech Jan Śmietana (bas), wraz za małżonką Małgorzatą Śmietana (fortepian). Koncert prowadziła Zofia Stopińska - Polskie Radio Rzeszów.
Okres świąteczno-noworoczny sprzyja wyciszeniu emocji, wprowadza nas w stan zadumy i wyostrza zmysły na prawdziwe wartości. Piątkowy wieczór znakomicie wtopił się w ten klimat, a wykonywane przez artystów kolędy, pastorałki i pieśni staropolskie sprawiły, iż koncert naszego krajana został przyjęty bardzo gorąco. Artyści wspólnie z publicznością śpiewali najbardziej znane kolędy oraz chętnie bisowali dla wyraźnie domagającej się tego widowni.
Wojciech Jan Śmietana urodził się w 1933 roku w Przemyślu. W okresie nauki w szkole podstawowej i średniej śpiewał w przemyskim chórze katedralnym oraz uczył się w przemyskiej Schola Cantorum (fortepian, organy, śpiew i teoria). W latach 1952-1965 studiował w PWSM w Krakowie i został jej „podwójnym” absolwentem: ukończył Wydział Nauczycielsko-Instruktorski (1957) i Wokalny (1965).

Wokalne studia doskonalące odbył w Weimarze, u Williego Domgraf-Fassbaendera (znakomity baryton niemiecki) oraz w Paryżu, u Lotte Schne (wybitna sopranistka austriacka). W tym okresie odnosił też pierwsze sukcesy konkursowe: w 1964 został finalistą Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku, a rok później zdobył III nagrodę na XII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s’Hertogenbosch.
 W 1965 roku W. J. Śmietana rozpoczął profesjonalną działalność koncertową, trwającą po dzień dzisiejszy. Występował niemal we wszystkich filharmoniach krajowych, nagrywał dla Polskich Nagrań i Polskiego Radia. Od października 1971 roku jest pracownikiem naukowym i pedagogicznym Akademii Muzycznej w Krakowie. W 1993 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Praca pedagogiczna W. J. Śmietany trwa nadal. W koncertach pieśniarskich najczęściej akompaniuje mu małżonka, pianistka Małgorzata Śmietana (absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej), doskonaląca swój warsztat u Jakuba Zaka. M. Śmietana jest doświadczoną i wrażliwą muzycznie znakomitą akompaniatorką, jest również cenionym pedagogiem.
 

 


Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

JPGARTYŚCI SWOJEMU MIASTU (54,00KB)

JPGARTYŚCI SWOJEMU MIASTU (35,73KB)

JPGARTYŚCI SWOJEMU MIASTU (59,60KB)

Wersja XML