Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowa konferencja naukowa

Archiwum Państwowe w Przemyślu uprzejmie informuje o organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich".
Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie konferencji będzie miało miejsce w dniu 8 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu (ul. Lelewela 4), a jej obrady kontynuowane będą dnia następnego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (ul. Książąt Lubomirskich 6). Zakończenie konferencji, w dniu 10 czerwca będzie miało miejsce we Lwowie.
Konferencja dla słuchaczy ma charakter zamknięty za okazaniem zaproszenia lub wypełnieniem karty zgłoszenia dostępnej na stronie tutejszego Archiwum.
 
W załączeniu szczegółowy program.
 
PDFSzczegółowy program konferencji.pdf
                                                                                                                              
Wersja XML