Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O DYŻURACH W URZĘDZIE MIEJSKIM

 Informujemy, że dzień 22 grudnia br. (piątek) jest w Urzędzie Miejskim w Przemyślu dniem wolnym od pracy. Dla potrzeb obsługi mieszkańców miasta w części wydziałów ustalone zostały dyżury.

Dyżury pracowników będą pełnione w następujących wydziałach Urzędu Miejskiego:

- Organizacyjno – Administracyjnym;

- Gospodarki Lokalowej;

- Komunikacji;

- Spraw Społecznych i Obywatelskich;

- Inwestycji i Strategii Rozwoju;

- Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;

- Finansowym;

- Geodezji, Kartografii i Katastru;

- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

oraz Urzędzie Stanu Cywilnego;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML