Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Przemyskiej Rady Seniorów za rok 2015. Był to pierwszy rok funkcjonowania rady I kadencji. Rok niezwykle ważny dla samych radnych, którzy stanęli przed zupełnie nowymi zadaniami. Większość członków rady stanowią osoby bardzo zaangażowanie w działalność społeczną, z olbrzymim bagażem doświadczenia zawodowego. Wśród wielu różnic charakterów, łączy ich wszystkich jedna wspólna cecha - wrażliwość na potrzeby osób starszych i poważne traktowanie swojej roli w radzie. To dobrze rokuje na przyszłość.

 

PDFSprawozdanie z działalności Przemyskiej Rady Seniorów za rok 2015.pdf (1,43MB)
 

Wersja XML