Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o usługach Urzędu Miejskiego w Przemyślu dla osób niesłyszących

Prezydent Miasta Przemyśla wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. Zm.) informuje, że osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Przemyślu mogą skorzystać:

Wersja XML