Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO WPROWADZAJĄCE ZAKAZ UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

 W dniu 6 listopada br. Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus wydała rozporządzenie wprowadzające zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego. Wspomniany zakaz nie obowiązuje w dniu 31 grudnia br. oraz w dniu 1 stycznia br., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz ten nie dotyczy również używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia, lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2007r.

Poniżej załączamy zeskanowaną treść rozporządzenia.

 

     

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML