Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STARÓWKA PIĘKNIEJE

W pierwszych dniach listopada rozpoczęły się prace remontowe kamienicy Rynek 5 i Rynek 6 w Przemyślu realizowane w ramach zadanie pn. ”Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej starówki”. Projekt jest współfinansowany w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a 10% środków finansowych na realizację projektu pochodzi z Budżetu Państwa.

 W drodze przetargu wyłonieni zostali wykonawcy tj.: kamienica Rynek 5 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z.o.o. w Przemyślu, kamienica Rynek 6 – Zakład Remontowo – Budowlany Jan Maciołek Przemyślu.
 Na początku 2007 r. w ramach tego samego zadania współfinansowanego z środków Unii Europejskiej zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na remont kamienicy przy ul.Franciszkańskiej 14 i kamienicy przy ul. K Wielkiego 9.

 

Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju UM

dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML