Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie dla podmiotów edukacji”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. ,,Fundusze europejskie dla podmiotów edukacji". Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich na przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze infrastrukturalnym, miękkim oraz stypendialnym. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek edukacyjnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących placówki,  w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.


Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia br.  w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (II piętro) o godz. 12.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie maila z podaniem imienia, nazwiska oraz instytucji na adres:

logo aktualne.jpeg

PROGRAM SPOTKANIA

GODZINA:

 

 12:00 – 12.10

Rejestracja uczestników

12:10 – 14.00

 

Fundusze europejskie dla szkół dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020:

- działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna

- działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

- działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego

- działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego

- działanie 9.6. Wsparcie stypendialne dla uczniów

 

14.00 – 14:15

Przerwa kawowa

14.15 – 14:30

Fundusze europejskie dla podmiotów edukacji dostępne w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

14.30 – 14.45

Fundusze europejskie dla szkół dostępne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Słowacja

Od 14.45

Konsultacje indywidualne

 
Wersja XML