Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DODATKOWE ŚRODKI WOJEWODY DLA PRZEMYŚLA

      Wojewoda Podkarpacki pozyskała dodatkowe środki z rezerw celowych budżetu państwa. Wśród beneficjentów tych działań znajdują się Miasto Przemyśl oraz powiat przemyski.

      W ramach realizacji działań mających na celu podniesienie standardów w domach pomocy społecznej za łączną kwotę 1,4 mln. zł., dofinansowanie otrzyma Schronisko im. św. Brata Alberta w Przemyślu. Dodatkowo za 1,247 mln. zł., między innymi w podprzemyskich Korytnikach, zostanie utworzony specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Dla rozwoju podkarpackiego zintegrowanego ratownictwa medycznego, wojewoda przekaże kwotę 2,5 mln. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów medycznych oraz sprzętu teleinformatycznego. Co więcej, zakupionych zostanie 6 ambulansów z nowoczesnym wyposażeniem, jeden z nich będzie ratował życie w mieście i powiecie przemyskim.

 

 

II WICEWOJEWODA PODKARPACKI

Dariusz Iwaneczko

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML