Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UDANA KWESTA

      Tegoroczna kwesta na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Głównego przeprowadzona na przemyskich cmentarzach po raz kolejny dowiodła wielkiej hojności mieszkańców naszego miasta. Przez cały dzień Wszystkich Świętych udało się zebrać 11 103, 39 zł. Organizowana przez Towarzystwo Ulepszania Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków kwesta odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

      Do datków na ten szczytny cel zachęcali odwiedzających m.in. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Zastępca Prezydenta Ryszard Lewandowski, Przemysław Babiarz - który po raz kolejny chętnie wsparł w ten sposób swoje rodzinne miasto – Redaktor Naczelny „Życia Podkarpackiego” Artur Wilgucki i Redaktor Naczelny „Naszego Przemyśla” Krzysztof Fil, pracownicy samorządowi, członkowie Towarzystwa Ulepszania Miasta i oczywiście młodzież z przemyskich szkół.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Efekty ubiegłorocznej kwesty można już oglądać w postaci odnowionych zabytków: rzeźby Płaczki, płyty nagrobnej Generała Auersperga, nagrobka Tekli i Stanisława Kądzielskich oraz nagrobka Marysi Mazurkówny. W tym roku być może przyjdzie kolej na odnowienie unikatowej pod względem formy kaplicy Rodziny Bilińskich. Oprócz prac typowo konserwatorskich pieniądze są przeznaczane także na prace zabezpieczające przy uszkodzonych zabytkowych nagrobkach. Kwota zebrana w czasie tegorocznej kwesty może ulec zwiększeniu o wpłaty dokonane na konto, na które bezpośrednio przekazywano pieniądze i gdzie będzie zdeponowany efekt kwesty:

 Konto dla Darczyńców:

 Kredyt Bank S.A. Oddział w Przemyślu,

 Nr 15 1500 1634 1216 3004 5587 0000

  

 

Witold Wołczyk

 Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML