Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PIENIĄDZE NA SYSTEM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało przemyskiemu MOPS-owi i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” dofinansowanie w ramach konkursu ofert na finansowanie i wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Komisja powołana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrywania wniosków na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oceniła 301 wniosków na łączną kwotę 17 516 581 zł.

 

Z terenu Przemyśla dofinansowanie otrzymały dwie jednostki:

 

 - w wysokości 15 000 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu na utworzenie Ośrodka Wsparcia Socjalnego – Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest rozszerzenie opieki nad dzieckiem i rodziną o działania skierowane bezpośrednio do rodzin naturalnych, pomoc rodzinom i osobom z długotrwała bezradnością w sprawach życiowych oraz organizację pomocy środowiskowej w zakresie pracy socjalnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej pedagogicznej i prawnej. Programem zostanie objętych 30 – 50- osób.

 

- w wysokości 23 000 zł Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” na funkcjonowanie mieszkania i usamodzielnienia dla 5 wychowanków (docelowo 9) w wieku od 14 do 18 roiku życia na terenie macierzystej placówki.

 

źródło: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM

dodał: Witold Wołczyk Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML