Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Podkarpackie 2016

W sobotę 27 lutego 2016 roku w Arłamowie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński otworzył XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Podkarpackie 2016, które mają ponad osiemdziesięcioletnią tradycję. Zawody odbywają się w Sanoku, Ustrzykach Dolnych oraz w Przemyślu. Prawie 500 zawodników z całego świata, weźmie udział w wielu konkurencjach. Podczas ceremonii otwarcia Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zaznaczył jak szczególna więź łączący Podkarpacie z Polonią, mówiąc: „Wielu mieszkańców Podkarpacia
w różnych etapach historii wędrowało w różne części świata. Dziś państwo wrócili”. Współorganizatorami są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
z prezesem Longinem Komołowskim oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z władzami samorządowymi regionu.

 

 

Wersja XML