Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ROBERT CHOMA SPOTKAŁ SIĘ Z POSZKODOWANYMI W KATASTROFIE BUDOWALNEJ

     Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma spotkał się w dniu 22 sierpnia br. z rodzinami poszkodowanymi w wyniku zawalenia się stropu jednej z prywatnych kamienic. Do spotkania doszło w obecnym miejscu zakwaterowania w hotelu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rodziny otrzymały pomoc w postaci m. in: tymczasowego zakwaterowania i obiadów. Ponadto pracownicy POSiR-u przygotowali zaplecze socjalne, gdzie istnieje możliwość przygotowania dodatkowego posiłku. Po interwencji Prezydenta Miasta Przemyśla rodziny mogą liczyć również na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w postaci zasiłku celowego, odzieży i dodatku na wyprawkę szkolną. Caritas Archidiecezji Przemyskiej dostarczy żywność  pierwszej potrzeby.

W związku z tym, że sobotnia katastrofa budowlana była kolejną w ciągu ostatnich dwóch lat Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z apelem o „wzmożenie kontroli prywatnych kamienic pod kątem ich stanu technicznego i wynikających z tego ewentualnych zagrożeń dla życia i mienia”.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Prośba o poparcie zmierzających w tym kierunku działań wystosowana została także do Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Porada Witold Wołczyk
K
ancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

 

 

JPGnadzor budowlany

Wersja XML