Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Figury huzara i ułana zostaną odsłonięte we wrześniu.

Z kolejną wizytą w naszym mieście gościła 19 lutego br. Pani dr Adrienne Körmendy Konsul Generalna Węgier. Rozmowa z Zastępcą Prezydenta Grzegorzem Hayderem dotyczyła uroczystości odsłonięcia figur węgierskiego huzara z okresu I wojny światowej oraz ułana 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich – „Beliniaki”. Odsłonięcie figur stojących przed wejściem do Bramy Rycerskiej, nastąpi na początku września, a szczegóły wydarzenia są stopniowo ustalane. Pani Konsul przekazała Prezydentowi gipsowy model huzara, znamy już także wygląd figury ułana.

konsul_węgier_do_pomników.jpeg

Z inicjatywą ofiarowania mieszkańcom Przemyśla figury huzara wystąpiła społeczność węgierska za pośrednictwem służb dyplomatycznych, Konsulatu Węgier w Krakowie oraz Marszałka Parlamentu Węgierskiego – László Kövéra. Będzie to symbol uczczenia pobytu żołnierzy węgierskich w Przemyślu podczas I wojny światowej. Wykonanie figury ułana 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich – „Beliniaki” zaproponował ze swojej strony Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Wydatki związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem będą zabezpieczone w budżetach Kancelarii Marszałka Sejmu RP oraz Parlamentu Węgierskiego.

W styczniu 2016 roku Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowną uchwałę „w sprawie upamiętnienia wydarzeń z okresu I wojny światowej poprzez wzniesienie pomnika – figur (…)”, co otworzyło formalną drogę do powstania tego upamiętnienia.

huzar.jpeg ułan.jpeg

Wersja XML