Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cegielnia

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cegielnia

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 119/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r.

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2815 z dnia 5 października 2015r.

PDFakt zmiany planu Cegielnia.pdf

 

Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r.  w sprawie ogłoszenia tekstu

jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Cegielnia

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 24 z dnia 4 stycznia 2016r.

PDFtekst jednolity mpzp Cegielnia.pdf

Wersja XML