Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA W ZWIĄZKU Z WIZYTĄ OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

    Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma informuje, iż w związku z wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 r. (piątek) bedzie  dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

     Celem zapewnienia obsługi mieszkańców pracownicy następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu będą pełnili dyżury:

1) Organizacyjno – Administracyjny,
2) Finansowy,
3) Inwestycji i Strategii Rozwoju,
4) Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
5) Geodezji, Kartografii i Katastru,
6) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
7) Gospodarki Lokalowej,
8) Komunikacji,
9) Spraw Społecznych i Obywatelskich
10) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rafał Porada
kancelaria Prezydenta Miasta


 

 

 

Wersja XML