Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEGITYMACJA NR 2 SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW WRĘCZONA

      Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wręczył spotkał się 15 maja br. z Panem Piotrem Kosiorowskim i oficjalnie wręczył mu legitymację oraz akt ustanowienia Społecznym Opiekunem Zabytków i powierzenia opieki nad elementem zabytkowych umocnień Twierdzy Przemyśl – Prochownia 12. Ich pozostałości znajdują się pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Sobińskiego.

      O możliwości powoływania Społecznych Opiekunów Zabytków mówi ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami. Ich rolą jest uzupełnianie działalności służb specjalistycznych. Najczęściej są to osoby mieszkające w pobliżu obiektu zabytkowego, którym chcą się zaopiekować, interesujące się ich historią i posiadające na ich temat sporą wiedzę. Do ich zadań należy m.in. informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu, może także zwracać się z prośbą o pomoc do instytucji takich, jak np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, organa urbanistyki i nadzoru budowlanego itp. Ich ważnym zadaniem jest także promocja okolicy i wartości zabytku.
      Do pierwszych zadań jakie postawił przed sobą Pan Piotr Kosiorowski należy oczyszczenie terenu i uporządkowanie znajdującej się tam zieleni. Planuje także ustawienie tablic informacyjnych o obiekcie i jego ogrodzenie.
Pierwszą legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków otrzymał Krystian Rachwał sprawujący opiekę nad Szańcem „Dynamit” (II obwód obronny).

 

 

 

 

 

Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML