Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STYPENDIUM TWÓRCZE

      Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje , że - podobnie jak w latach ubiegłych - można składać wnioski o przyznanie stypendium twórczego. Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochroną dóbr kultury.

      Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa Regulamin, który można otrzymać w Wydziale Kultury, Promocji i Współpracy, Rynek 1, p. 32, tel. 16 678-31-70.
      Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Stypendium Twórcze” przyjmuje Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) do dnia 15 czerwca 2006r.

źródło: Wydział Kultury, Promocji i Współpracy
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML