Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIZYTA STUDYJNA

      W piątek 24 marca 2006 br. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli firmy KANTOR Polska Sp. z o.o. Pana Macieja Jednakiewicza – eksperta ds. opracowywania studiów wykonalności oraz Wojciecha Janczukowicza – eksperta ds. opracowań oddziaływania na środowisko.

Była to wizyta poprzedzająca  przygotowanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu”. Bezpłatne opracowanie w/w dokumentów (niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej) jest możliwe dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Phare 2003/004-379.01.08 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym”.
Termin realizacji projektu–  do końca  kwietnia 2006 roku.

Beata Żyła
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju UM
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML