Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców - spotkanie informacyjne

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, które odbędzie się w Przemyślu.

Logo_WUP.jpeg

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z  działania 1.4 Wsparcie MŚP oraz innych programów operacyjnych.

 

Data i miejsce: 9 lutego, godz. 10.00, oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Przemyślu, ul . Kościuszki 2 (II piętro).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM SPOTKANIA

GODZINA:

TEMAT: Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

10.00-10.10

Rejestracja uczestników

 10.10.-11.45

 

Omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020:

 • dotacje na inwestycje – działanie 1.4.1. Rozwój MŚP
 • dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • dotacje na szkolenia dla pracowników
 • Instrumenty zwrotne – preferencyjne pożyczki

 

11.45-12.00

 

Przerwa kawowa

 

12.00 – 12.45

 

Omówienie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

12.45 – 13.15

 

Omówienie możliwości wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Omówienie możliwości wsparcia z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

Od 13.15

Konsultacje indywidualne

 
Wersja XML