Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

Oferta zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych  Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

 

L.p.

Przedsięwzięcia

Termin

Uwagi

1.

Egzamin zawodowy – część praktyczna z kwalifikacji E.15

15 – 17.II

 

2

Egzamin zawodowy – część praktyczna z kwalifikacji E.16

17 – 19.II

 

3.

Zajęcia z matematyki w ramach „Rok zerowy Akademii Górniczo – Hutniczej”

drugi tydzień ferii

 

4,

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

pierwszy tydzień ferii

 

5.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

pierwszy tydzień ferii

 

6.

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego(ustny)

 

klasy 4t, 3b, 4u

7.

Zajęcia z uczniami realizującymi indywidualny program nauczania z języka niemieckiego

 

 

8.

Zajęcia z matematyki w ramach „Rok zerowy Akademii Górniczo – Hutniczej”

 

klasy licealne

9.

Zajęcia w ramach projektu Erasmus + yestermorrow- grupa historyczna

 

Grupa uczniów liceum

10.

Zajęcia w ramach projektu Erasmus + yestermorrow- grupa historyczna

 

Grupa uczniów liceum i trechnikum

11.

Turniej gier komputerowych

 

 

12

Zajęcia w ramach projektu ‘ Laboratorium Groszkowskiego”

 

Członkowie klubu oraz sympatycy

13

Zajęcia sportowe

 

Forma zajęć zależy od warunków atmosferycznych

14

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

 

 

15

Zajęcia z matematyki

 

 

16

Zajęcia z fizyki

 

 

17.

Zajęcia z języka niemieckiego

 

 

Wersja XML