Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gimnazjum Nr 3

Oferta zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych  w Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu

    1. Zajęcia rekreacyjno- sportowe

    2. Zajęcia w ramach motywacji pedagogicznej,, Podstawy geografii z elementami krajoznawstwa i turystyki

    3. Zajęcia językowe dla uczniów zdających egzamin DSD

    4. Zespołowe gry sportowe

    5. Rajd zimowy- pieszy

Wersja XML