Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskusja o kolejnym etapie rewitalizacji Twierdzy Przemyśl.

Prezydent Miasta Robert Choma oraz wójtowie gmin Ziemi Przemyskiej spotkali się 11 stycznia br. z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem. Głównym tematem rozmowy były perspektywy realizacji II etapu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl, chociaż nie zabrakło też innych tematów związanych z projektami istotnymi dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Marszałek Władysław Ortyl wraz z towarzyszącymi mu pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz radnym Sejmiku Województwa Stanisławem Bajdą omówili możliwości finansowania II etapu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl. Wśród uczestniczących w dyskusji odbywającej się w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, obok Prezydenta Roberta Chomy, znaleźli się wójtowie gmin: Orły, Stubno, Krzywcza, Dubiecko, Fredropol, Medyka, Krasiczyn, Żurawica oraz Gminy Przemyśl. Zreferowali oni m.in. zakres prac planowanych do realizacji na swoich terenach. Poruszono także ważny dla położonych nad Sanem miejscowości temat programu „Błękitny San”, dotyczący inwestycji wodno – ściekowych. Uczestnicy spotkania byli także żywo zainteresowani planami promocyjnymi województwa dotyczącymi podkarpackiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

gminy_1.jpeg

gminy_3.jpeg

Wersja XML