Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla jest miejską samorządową jednostką organizacyjną, realizującą określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

Szczegółowe informacje nt. pracy biura dostępne są na stronie (link poniżej)

https://brmprzemysl.bip.gov.pl/

PDFinformacja o pracy BRMP za 2020r.pdf (76,09KB)
 

siedziba Biura: 37-700 Przemyśl ul. Ratuszowa 1

Godziny pracy: pn-pt: 7.30-15.30,

telefon:  16 6783716

email: brmprzemysl@brmprzemysl.pl
 

Wersja XML