Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU.

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2020

Od  dnia 2 stycznia 2020 r. na terenie miasta Przemyśla będą działać 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 16 678 62 29  w dniach pn.- pt. w godz. 7.30-15.30.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, zgodnie  z harmonogramem:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba Punktu

Godziny Pracy

 

 

Punkt nr 1

obsługiwany przez adwokatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Leszczyńskiego 3 Przemyśl

 

 

Poniedziałek

8:00 – 12:00 – poradnictwo obywatelskie

 

Wtorek

14:00 – 18:00 – pomoc prawna adwokat

 

Środa

8:00 – 12:00 – pomoc prawna adwokat

 

Czwartek

8:00 – 12:00 – pomoc prawna adwokat

 

Piątek

14:00 – 18:00 – pomoc prawna adwokat

 

 

 

Punkt nr 2

obsługiwany przez adwokatów

radców prawnych

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
ul. Św. Brata Alberta 3 Przemyśl

 

 

Poniedziałek

15:00 – 19:00 – radca prawny

 

Wtorek

15:00 – 19:00 – adwokat

 

Środa

15:00 – 19:00 – radca prawny

 

Czwartek

15:00 – 19:00 - adwokat

 

Piątek

15:00 – 17:00 – radca prawny

17:00 – 19:00 – adwokat

 

 

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

  Data publikacji: 31-12-2018 09:50
 • Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna w 2018r.

  Brak opisu obrazka
  Od  dnia 2 stycznia 2018 r. na terenie miasta Przemyśla będą działać 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
  Data publikacji: 29-12-2017 08:57
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU W ROKU 2017

  Informuję, że wzorem roku poprzedniego  na terenie miasta Przemyśla funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Od  1 stycznia 2017 r. zwiększył się katalog osób, którym  pomoc taka przysługuje.  Obecnie z świadczenia bezpłatnie,  poza kolejnością ma prawo  skorzystać kobieta  w ciąży po  okazaniu dokumentu stwierdzającego ten fakt...
  Data publikacji: 11-01-2017 10:21
 • Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2016

  Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej...
  Data publikacji: 31-12-2018 08:22
 • Prezydent Przemyśla zaprasza do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Od dnia  4 stycznia 2016r. w Przemyślu udzielana  jest nieodpłatna pomoc prawna. Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w trzech punktach zlokalizowanych na terenie miasta...
  Data publikacji: 18-02-2016 09:37
Wersja XML