• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU.

Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2019

Od  dnia 2 stycznia 2019 r. na terenie miasta Przemyśla będą działać 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 16 678 62 29  w dniach pn-pt w godz. 7.30-15.30.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, zgodnie  z harmonogramem:

Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej

Siedziba

punktu

         Godziny pracy

  Punkt nr 1

obsługiwany przez adwokatów

 

 

obsługiwany przez radców prawnych

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

ul. Św. Brata Alberta 3

Przemyśl 

 

 

    wtorek 10 - 14

    czwartek 15 -19

     piątek 17 - 19

 

   

   poniedziałek 10  - 14

    środa  15  - 19

    piątek 15  - 17

 

Punkt nr 2

obsługiwany przez organizację pozarządową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3

Przemyśl

poniedziałek  8  - 12
(doradca obywatelski)

wtorek - piątek  8-12
(adwokat)

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

• sporządzenie wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

  Data publikacji: 31-12-2018 09:50
 • Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna w 2018r.

  lady-justice-2388500_960_720.jpeg
  Od  dnia 2 stycznia 2018 r. na terenie miasta Przemyśla będą działać 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
  Data publikacji: 29-12-2017 08:57
 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W PRZEMYŚLU W ROKU 2017

  Informuję, że wzorem roku poprzedniego  na terenie miasta Przemyśla funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Od  1 stycznia 2017 r. zwiększył się katalog osób, którym  pomoc taka przysługuje.  Obecnie z świadczenia bezpłatnie,  poza kolejnością ma prawo  skorzystać kobieta  w ciąży po  okazaniu dokumentu stwierdzającego ten fakt...
  Data publikacji: 11-01-2017 10:21
 • Nieodpłatna pomoc prawna w Przemyślu w roku 2016

  Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej...
  Data publikacji: 31-12-2018 08:22
 • Prezydent Przemyśla zaprasza do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Od dnia  4 stycznia 2016r. w Przemyślu udzielana  jest nieodpłatna pomoc prawna. Porady są udzielane od poniedziałku do piątku w trzech punktach zlokalizowanych na terenie miasta...
  Data publikacji: 18-02-2016 09:37

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 21712476
w tym miesiącu: 273267
dzisiaj: 1407