Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Stowarzyszenia Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Przemyślu z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 13304/15/143, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w likwidacji z siedzibą w Przemyślu przy ul. Bartosza Głowackiego 17.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostały: Anna Król i Barbara Maria Węgrzyn.

Likwidatorzy wzywają do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na następujący adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 2, 37-710 Żurawica.


LIKWIDATOR     LIKWIDATOR

Anna Król           Barbara Maria Węgrzyn

 

PDFObwieszczenie.pdf (273,04KB)
 

Wersja XML