Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS

W dniu 1 grudnia 2015r. w Zespole Szkół z Oddziałami  Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich  odbył się XVII Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS, w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych m. Przemyśla i powiatu przemyskiego. Główne cele konkursu j to  poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, promowanie bezpiecznych zachowań  oraz pozytywnych  postaw społecznych   wobec  ludzi  nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.

Brak opisu obrazka

Organizatorem konkursu był nauczyciel biologii Gimnazjum nr 4 Pan Zbigniew Tomusiak,  współorganizatorem  Wydział Spraw Społecznych UM  oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu.  Konkurs przebiegał w dwóch etapach, trzy drużyny, które zakwalifikowały się do finału odpowiadały na cztery  pytania, z których jedno  było pytaniem praktycznym. Młodzież musiała wykonać ulotki, plakaty  korespondujące z hasłami Światowego Dnia Walki z AIDS.  

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli Paweł Koptyński  i Gabriela Świerk z Gimnazjum w Medyce, drugie - Wiktoria Rogólska i Julia Skowrońska z Gimnazjum nr 7 w Przemyślu,  trzecie - Dominik Frań i Jakub Żebracki z Gimnazjum nr 4 w Przemyślu.  Komisja konkursowa pracowała w składzie:  Elżbieta Rozmus – nauczyciel biologii z Zespołu Szkół Muzycznych,  Dawid Tarczyński – inspektor Wydziału Spraw Społecznych UM  oraz  Alicja Majka - Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu.
Imprezę szkolną  uprzyjemniał  występ szkolnego kabaretu  „Wiewióra i spóła”, który przedstawił scenkę zatytułowaną  „Tydzień bez facebooka”. Młodzież gimnazjalna w dowcipnych dialogach nakreśliła wizję przyszłości , w której zabrakłoby popularnego portalu społecznościowego, natomiast  w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami konkursu  prezentował swój repertuar  chór TRIOLA.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które ufundował Prezydent Miasta Przemyśla, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu oraz  od wielu lat współpracująca ze szkołą Pani Aneta Bik.

Wersja XML