Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury, Rynek 20 pokój nr 17, tel. 16 675 20 50 i 16 675 21 05.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

PDF   Zarządzenie Nr 497/2015 Prezydent Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

DOCwzór_oferty_.doc 
DOCwzor_sprawozdania_POZYTEK_PUBLICZNY.doc
 

Wersja XML