Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyła budowa pomnika Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.

Na terenie położonym przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się budowa pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia. Inicjatorami jego powstania są trzy organizacje: Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP Oddział w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Koło w Przemyślu.

Budowla powstaje w formie oraz miejscu, które są zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu ubiegłej kadencji z marca 2014 roku. Autorem projektu pomnika, a jednocześnie jego wykonawcą jest Pracownia Rzeźby Marian Szajda. Trwające obecnie prace przygotowawcze to rozbiórka dawnego tarasu oraz usunięcie krzewów, które rosną na tej działce. Koszt budowy wynosi 148 tys. zł. Termin zakończenia prac określi aneks do umowy z wykonawcą.

Na pomniku znajdzie się m.in. inskrypcja: PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU OFIAR CARSKICH REPRESJI OKRESU ZABORÓW ORAZ SOWIECKICH DEPORTACJI Z LAT 1939 - 1956 "ZSYŁKĄ NA SYBIR - HISTORIĘ POLSKI PISANO LAT PONAD DWIEŚCIE; MOŻE U SCHYŁKU TEGO STULECIA DOBRY BÓG ZMIENI TO WRESZCIE" MARIAN JONKAJTYS

 

 

 

 

Wersja XML