Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Informujemy, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku - rodzaj zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wyniki konkursu dostepne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej urzędu www.przemysl.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.
 
PDFRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku.pdf
 
 
 
Wersja XML