Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej jako zadanie publiczne Gminy Miejskiej Przemyśl o nazwie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>

Zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych...

http://bip.przemysl.pl/42561/1726/zarzadzenie-nr-4712015-prezydenta-miasta-przemysla-z-dnia-27-listopada-2015-r-w-sprawie-naboru-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-pracy-w-komisji-konkursowej-oceniajacych-oferty-zlozone-w-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych.html

Wersja XML