Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Przemyśla oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają w dniu 16 grudnia 2015 r., środa, o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, na spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

W programie spotkania:  prezentacja Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016; podsumowanie prac Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji; informacja nt. partnerstwa na rzecz integracji i rozwoju Miasta Przemyśla; aktualne możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji; zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie propozycja zorganizowania wspólnego opłatka dla organizacji pozarządowych.

Zapraszamy

 

PDFProgram spotkania 2015.pdf

Wersja XML