Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6 lat „Białej wstążki” w Przemyślu.

25 listopada br. po raz szósty w naszym mieście zainaugurowana została kampania społeczna „Biała wstążka” – Mężczyźni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Organizatorzy akcji - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach – tegoroczną kampanię rozpoczęli spotkaniem w Urzędzie Miejskim, na którym m.in. wręczono certyfikaty Ambasadora Kampanii, jednym z nich został Prezydent Miasta Robert Choma.

Oprócz Prezydenta Miasta, do promocji kampanii zaproszeni zostali Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Marek Kudła, a także mężczyźni - pracownicy Urzędu Miejskiego. Symboliczne białe wstążki wpięte im zostały przez młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Prezydent Robert Choma podziękował za 6 lat organizowania kampanii pracownikom Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz jego Dyrektorowi Piotrowi Hryniszynowi.

 

 

Kampania „Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głownie adresowana do nich. Rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Kampania zmierza do włączenia mężczyzn do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jej celem na terenie Przemyśla i województwa podkarpackiego jest zainicjowanie społecznej debaty i dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie i zintensyfikowanie działań na rzecz przeciwdziałania jej.

Kampanię zakończy 10 grudnia uroczysta gala w Zamku Kazimierzowskim, na której zostaną wręczone wyróżnienia – SOW-iki.

Wersja XML