Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SZKOLENIA NA TEMAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

    Trener Regionalny funduszy europejskich NCK, Urząd Miejski w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki zapraszają przedstawicieli przemyskich organizacji pozarządowych do uczestnictwa w cyklu szkoleń „Miasto Przemyśl w europejskiej przestrzeni kulturowej”.

   W ramach programu odbędą się szkolenia na temat pozyskiwania funduszy unijnych. Podczas spotkań prowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich w ramach akcji „Przejrzysta Polska” została wyłoniona grupa 26 organizacji pozarządowych, które wezmą udział w programie, lista ta nie została jeszcze zamknięta.
   
Pierwsze szkolenie odbędzie się w pierwszej połowie października. W celu zakwalifikowania się na szkolenia należy wypełnić zamieszczoną poniżej ankietę oraz przesłać ją na adres internetowy .

 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

DOT"ankieta"

Wersja XML