Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywacja bezrobotnych z powiatu przemyskiego.

27 października 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na Podkarpaciu przetarg dla agencji zatrudnienia na wykonanie usługi aktywizacji 1500 bezrobotnych z powiatów przemyskiego, łańcuckiego, niżańskiego i sanockiego. Program ten  realizowany będzie przez dwa lata. Jego budżet wynosi 15 mln zł, pieniądze pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy. Przetarg ten wygrały organizacje pozarządowe: konsorcjum Stowarzyszenia B-4 i Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze.

Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy podjął się realizacji tego zadania, aktywizując łączeni 350 osób. Każda z osób prowadzących aktywizację, opiekująca się 75 bezrobotnymi, odpowiedzialna jest za cały proces, od momentu diagnozy, poszukiwania pracy, po utrzymanie w zatrudnieniu. Podczas całej ścieżki realizowany jest proces szkolenia, pozwalający rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał.

Potencjalny pracodawca przyjmuje do pracy bezrobotnego z ww. programu na poniższych zasadach:

 1. Do wyboru : umowa o prace lub umowa zlecenie
 2. Zapewnienie minimalnego wynagrodzenia tj. 1750 zł brutto
 3. Możliwość otrzymania wsparcia: coaching w wysokości 400zł brutto miesięcznie na wprowadzenie do stanowiska pracy, opłacenie potrzebnego szkolenia do stanowiska pracy, możliwość otrzymania kredytu oprocentowanego 0,44% rocznie, wspomaganie procesu pracy przez animatora w trakcie umowy
 4. Brak jakichkolwiek konsekwencji w przypadku rozwiązania  umowy

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie potrzeb kadrowych na adres
e-mailowy przemyskikonwent@o2.pl lub prosimy dzwonić pod numer telefonu 693 500 006.

Wersja XML