Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się szóste posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 16 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się szóste posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

W trakcie posiedzenia odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W wyniku głosowania program współpracy został zaopiniowany pozytywnie.

Ponadto członkowie rady powołali zespół ds. opracowania zmian w uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 2011 roku. Zespół dokona oceny funkcjonowania uchwały oraz zaproponuje konkretne zmiany, wynikające m.in. z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważnym punktem posiedzenia była dyskusja nad propozycją zorganizowania spotkania opłatkowego dla wszystkich organizacji pozarządowych. Spotkanie takie mogłoby się odbyć w drugiej połowie stycznia 2016 r.

 

PDFProtokół z posiedzenia MRDPP w dniu 16.11.2015 r..pdf
 

 

Wersja XML