Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejskie ćwiczenia obrony cywilnej.

18 listopada br. na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego 15 odbędą się miejskie, kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej nt. „Koordynacja i kierowanie działaniami obrony cywilnej podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami”.

W godz. od 10:00 do 12:00 na terenie ZUW zostanie przeprowadzony praktyczny epizod akcji ratowniczej, a podczas ćwiczeń uruchomiona zostanie także zakładowa syrena alarmowa. W ćwiczeniach udział wezmą:

1) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

3) Komenda Miejska Policji,

4) Straż Miejska,

5) Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża,

6) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

7) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Po zakończeniu ćwiczeń o godz. 12.00 dla zainteresowanych dziennikarzy przewidziany został briefing Sekretarza Miasta Dariusza Łapy, występującego w imieniu Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta.

Wersja XML