Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry Biura Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla prowadzi:

- rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

PDFmpzp obowiązujące 01_2020.pdf


- rejestr nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

PDFplany nieobowiązujące01_2020.pdf

 

- od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r.).

Wersja XML